3. Praktická ukázka s komentářem

Luring ≠ nekonečné utíkání jídlem od zvířete

Zvíře nečte myšlenky

  • Koza při prvním pokusu pomůcku raději obešla, proto je v následujícím kroku seznámena s pomůckou (žrádlo nasypané do tunelu)
  • Při ztížení jednoho kritéria (prodloužení tunelu) Franta u jiného kritéria ustoupil (opět lákal přímo na potravu)