6. Trénink úspěchem

Vytvořte podmínky pro úspěch. Když má zvíře úspěch, tak má pocit, že má věci pod kontrolou